top of page

แคริ่ง ไฮไลท์ เซ็ท 

ผลิตภัณฑ์ลดระดับสีผม

Size : 60 มล.

คุณสมบัติพิเศษ

สามารถลดระดับความสะหว่างของสีผมเข้ม หรือสีผมธรรมชาติได้ 10 ระดับ หรือทำไฮไลท์เพื่อความโดดเด่นให้แก่เส้นผม ให้สีผมสว่างสดใส เด่นชัด

หมายเหตุ : ระดับความสว่างที่ต้องการ สามารถเทียบ ได้จากแถบระดับสีผมด้านหน้าปก

เลขที่ใบรับจดแจ้ง : 10-1-5904632

1 ชุดเซ็ทประกอบด้วย

1.1 แคริ่ง ไฮไลท์ ผลิตภัณฑ์ฟอกสีผม

1.2 แคริ่ง ดีเวลลอปเปอร์ 9%

bottom of page