top of page
Wax2.png

แคริ่ง แฮร์แว๊กซ์

men spraynet.png
caring hair wax spike.png

แคริ่ง แฮร์แว๊กซ์  เซ็ท สไปค์

(กระปุกสีเขียว สูตรเงา แข็งมาก)

แว๊กซ์ เซ็ทผมตั้ง ทรงหนาม เงางาม เซ็ทผม อยู่ทรงทั้งวัน กระปุกเดียวอยู่  สูตร เพิ่มประสิทธิภาพการอยู่ทรง

นานเป็นพิเศษ ให้การยึดเกาะทรงได้ดี ทนน้ำ ทนเหงื่อ ผมอยู่ทรง ตลอดวัน ไม่เหนียวติดมือ ล้างออกง่าย

ไม่ตกค้างบนเส้นผม และหนังศีรษะ ผมไม่ร่วง

caring hair wax matt.png

แคริ่ง แฮร์แว๊กซ์  เซ็ท แมท (กระปุกสีฟ้า สูตรด้าน แข็งมาก)

แว๊กซ์ เซ็ทผมตั้ง แบบด้าน เป็นธรรมชาติ เซ็ทผม อยู่ทรงทั้งวัน กระปุกเดียวอยู่  สูตร เพิ่มประสิทธิภาพการอยู่ทรงนานเป็นพิเศษ ให้การยึดเกาะทรงได้ดี ทนน้ำ ทนเหงื่อ ผมอยู่ทรง ตลอดวัน ไม่เหนียวติดมือ ล้างออกง่าย

ไม่ตกค้างบนเส้นผม และหนังศีรษะผมไม่ร่วง

Flash Sale71_3.jpg

Promotion Makro

Flash Sale67_3.jpg
แคริ่ง สเปรย์ เนท 120 มล.
Flash Sale69_3.jpg
แคริ่ง คอนทัวร์ สไตล์ลิ่งมูส 220 มล.
Flash Sale70_3.jpg
แคริ่ง คอนทัวร์ สไตล์ลิ่งมูส 130 มล.
Flash Sale71_3.jpg
แคริ่ง แฮร์แว๊กซ์ เซ็ท แมท (สีฟ้า) 75 มล.

สาขา Makro

bottom of page